E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Opustil nás Jozef Ďurica

jozef-durica

S hlbokým zármutkom oznamujeme, že nás  v 72. roku svojho života 7.apríla 2020 náhle opustil dlhoročný futbalový funkcionár, náš priateľ a kolega

Jozef Ďurica  

Zosnulý bol zanietenec a priateľ  futbalu a viac ako štyri  desaťročia viedol TJ Kriváň ako predseda a taktiež aktívne pracoval v komisiách  ObFZ a SsFZ.

Vyjadrujeme hlbokú sústrasť jeho rodine a smútok nad jeho stratou.  

Posledná rozlúčka zo zosnulým bude 9.4.2020 na cintoríne v Kriváni    

Česť jeho pamiatke!

HORE