E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Kontakt

Oblastný futbalový zväz Zvolen

Študentská č. 12 

960 01 Zvolen 

Tel./Fax: 045 53 26 113 

Mobil: 0902 923 011 

e-mail: obfzzv@obfzzv.sk 

Sekretár: Jozef Hrdlička


Bankové spojenie:

ČSOB Zvolen 

IBAN: SK49 7500 0000 0040 0084 4965 

IČO: 31915922 

DIČ: 2021655812 

web: http://www.obfzzv.sk


HORE