E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Matričná komisia

MenoFunkciaŠportové zaradenieReferent skupinyMobil, Email
Branislav Hrdličkapredseda komisierozhodca SFZsúťaže mládeže0905 784 200
bh80414@gmail.com
Jozef Hrdličkačlen komisietréner UEFAsúťaže dospelí0902 923 011
obfzzv@obfzzv.sk
HORE