E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

N O M I N Á C I A oblastného výberu Zvolen na tréningový zraz vo Zvolene dňa 31.10.202318. októbra 2023 (streda)

HORE