E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Aktuálny spravodaj

Prezrite si Spravodaj č.1 zo 9.7.2020

Delegačné listy

Aktuálne delegačné listy začneme zverejňovať po začiatku súťaže

Spravodajstvo

HORE