E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Aktuálny spravodaj

Prezrite si SPRAVODAJ č. 20 zo 23.12.2022

Delegačné listy

Aktuálne delegačné listy začneme zverejňovať po opätovnom začatí súťaží

Spravodajstvo

HORE