E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Zmena termínu VV ObFZ Zvolen

Oznam členom VV ObFZ Zvolen- zmena termínu :


 Riadne zasadnutie VV ObFZ Zvolen sa uskutoční dňa23.05.2018 o 15,00 hod (streda) v priestoroch sekretariátu ObFZ Zvolen. 


         Jozef Hrdlička                                                              Ing. Juraj Pilát

    sekretár ObFZ Zvolen                                             predseda ObFZ Zvolen

HORE