E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Ukončenie sezóny 2019 - 2020

Výkonný výbor ObFz Zvolen na odporučenie ŠTK a KM ruší všetky stretnutia dospelých a mládeže v jeho pôsobnosti za jarnú časť súťažného ročníka 2019/2020. Všetky stretnutia odohrané v jesennej časti súťažného ročníka 2019/2020 ostávajú v platnosti, tak ako aj umiestnenie družstiev v tabuľkách.

Výkonný výbor ďalej rozhodol, že z jednotlivých súťaží nik nepostúpi a ani nezostúpi.

Začiatok nového súťažného ročníka je naplánovaný na 02. 08. 2020.

Prihlášky do súťaže budú kluby podávať výhradne elektronicky. O ďalšom postupe bude informovať ŠTK prostredníctvom Spravodaja. 

HORE