E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Trénerské licencie

info z ÚS SsFZ zo dňa 22.02.2019 :

VV SsFZ schválil nastavenie kontroly platnosti trénerských licencií prostrdníctvom ISSF. Upozorňujeme funkcionárov FK a prostredníctvom nich aj trénerov , aby si prekontrolovali platnosť trénerskej licencie. Platnosť trénerskej licencie je  3 roky a na jej predĺženie je tréner povinný absolvovať doškoľovací seminár / UEFA Grassroots C licencia v rozsahu 5 hod. a UEFA B licencia v rozsahu 15 hod. /


HORE