E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Súťaže dospelých aj mládeže majú už vygenerované zápasy.- ISSF, Futbalnet

FK upozorňujeme, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali v ISSF hracie dni a výnimky. Nezrovnalostí ihneď po zistení nutné riešiť a kontaktovať priamo správcu súťaží vladimirremeselník@gmail.com, 0907227834.

HORE