E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Prerušenie všetkých súťaží riadených ObFZ Zvolen

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu, rešpektujúc prijaté protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ Zvolen.

Upozorňujeme, že uvedené nariadenia platia od 13.10.2020 do odvolania.Odkladajú sa všetky stretnutia na neurčito z dôvodu, že od tohto termínu platí zákaz zhromažďovania sa, viac ako 6 osôb.

Týmto opatrením je dotknutý aj tréningový proces, ktorý sa musí riadiť Usmernením SFZ k opatreniu Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020, vydaným dňa 15.10.2020.

HORE