E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

PPTF jeseň 2018

Vážení páni,

PPTF pokračuje aj v  súťažnom ročníku  2018/2019. Ponúka možnosť ukázať sa hráčom  z nižších súťaží a zabojovať o atraktívne novinky ktoré  PPTF ponúka absolventom tréningových zrazov.

-  regionálny turnaj hráčov  2006  mimo licencovaných klubov

- pre ročník 2007 

    -  LŠT v Bobrovci  na odporúčanie trénerov.

    -  regionálny turnaj 


Na základe uvedených skutočností TMK ObFZ zvolen žiada všetkých futbalových činovníkov,rodičov a každého komu záleží na rozviji mládežníckeho futbalu o nahlásenie talentovaných hráčov z klubov bez licencie do programu PPTF.

V jesennej  časti súťažného ročníka sa jedná o hráčov narodených po 1.1.2006,po1.1.2007 a po 1.1.2005

Nahlasujte na č.t. 0902 208 798 Ernest Peterke alebo na   ernest.peterke@gmail .com

HORE