E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Pozor, zmena sídla !

Nová adresa:

Oblastný futbalový zväz Zvolen

Nám. SNP 35/48

1. poschodie vľavo

( bývalá budova OU Zvolen )

HORE