E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Počas karantény žiadne podujatia [pre viac informacií kliknite]

Na základe Verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 09.03.2020, rozhodnutí  SFZ,  SsFZ a všeobecne známych okolností v súvislosti s rizikom prenosu koronavírusu počas podujatí, 

rušíme počas vyhlásenej celoslovenskej karantény v čase 10. – 23. 3. 2020

všetky akcie a podujatia spadajúce pod gesciu ObFZ Zvolen.

Žiadame futbalové kluby ObFZ Zvolen , nasledovať tento krok. Platí to aj pre prípravné zápasy FK a spoločné tréningy. 

Zároveň žiadame stránky (návštevy), najmä v súvislosti s vybavovaním matričných úkonov, aby kontaktovali pracovníka sekretariátu ObFZ   p. Hrdlička telefonicky 0902 923 011, alebo mailom obfzzv@obfzzv.sk

 ObFZ Zvolen situáciu monitoruje a bude na ňu operatívne aktuálne reagovať. O svojich rozhodnutiach bude okamžite informovať prostredníctvom svojej  webovej stránky.                                                                                                                                            


Vedenie ObFZ Zvolen

Priložené dokumenty

DátumNázovVeľkosť a typ
11. 03. 2020  Vyhláška o karanténe korona vírus1 505 kB [pdf]

HORE