E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Oznam ŠTK k rozpisu zápasov I. a II.triedy

ŠTK vyzýva kluby I. a II. triedy dospelých ObFZ Zvolen, aby si do 22. 07. 2018 skontrolovali svoje zápasy a prípadné zmeny poslali prostredníctvom podania v ISSF.

HORE