E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Oznam KM k rozpisu zápasov mládeže MO U 13 a MO U 11

KM oznamuje klubom, že boli vygenerované rozpisy zápasov mládeže MO U13 a MO U 11 pre súťažný ročník 2018/2019. Manažéri klubov ich majú k dispozícii na ISSF.

Žiadame FK, aby si vo vlastnom záujme skontrolovali tieto rozpisy a v prípade potreby kontaktovali telefonicky predsedu KM - 0907227834 alebo mailom  vladimirremeselnik@gmail.com

Takéto požiadavky o zmeny do termínu 22.07.2018 budú riešené a bez poplatkov

Po tomto termíne bude KM postupovať v zmysle RS . 

HORE