E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Otvorenie futbalove tríbúny v Sebechleboch

20180518_170807

Otvorenie futbalovej tribúny v Sebechleboch vybudovanej Obcou Sebechleby s podporou SFZ:
" Projekt podpory rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry "

Priložené fotografie

HORE