E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Otvorenie Domu Futbalu BB

IMG_20221012_131338_025

Dnešná akcia 12.10.2022 v Banskej Bystrici, slávnostné otvorenie Domu Futbalu za účasti zástupcov UEFA, SFZ a pozvanných hostí. Mali sme tú česť byť pritom. Priložené fotografie

HORE