E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

ObFZ kancelária je presťahovaná na druhé poschodie(vľadvo) v tej istej budove.

ObFZ kancelária je presťahovaná na druhé poschodie(vľadvo) v tej istej budove.

HORE