E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

NOMINÁCIA oblastného výberu ObFZ Zvolen na medzioblastný turnaj v ZH, 7. 4 2018

IMG_20180323_180049

NOMINÁCIA

oblastného výberu ObFZ Zvolen  – ročník narodenia 2007

na medzioblastný turnaj v Žiari nad Hronom, dňa 7. apríla 2018 (sobota)


Nominovaní hráči:

meno, priezvisko                                         klub                             

1.   Erik Debnár                                          TJ Kriváň

2.   Filip Figa                                              TJ Kriváň

3.   Miroslav Chlebničan                      TJ Kriváň

4.   Adam Kováč                                      MFK Strojár Krupina

5.  Ján Lauko                                             MFK Strojár Krupina

6.   Michal Repiský                                   MFK Strojár Krupina 

7.   Gabriel Gutzelnig                              TJ Družstevník Očová

8.   Samuel Anton Šipoš                        TJ Družstevník Očová

9.   Filip Seman                                          TJ Družstevník Podzámčok

10. Tadeáš Vician                                      OZ OFK Sebechleby

11. Tadeáš Dolinský                                  TJ Družstevník Senohrad

12. Timotej Dolinský                                 TJ Družstevník SenohradNáhradníci :        / zúčastnia sa len po tel. kontakte/

 Lukáš Pápay                                               TJ Družstevník Bzovík   

Matúš Rajčok                                              OŠK Dobrá Niva

Tobias Mikulčík                                          TJ Družstevník Očová

Andrej Badzík                                             TJ Družstevník Očová


Realizačný tím:

Zodpovedný tréner oblastného výberu:    Jozef Dolinský,TJ Družstevník Senohrad

Hlavný tréner oblastného výberu:             Radoslav  Ištván,KM Zvolen

Vedúci  výberu ObZV Zvolen :                      Vladimír Remeselník,predseda KM Zvolen

Zraz nominovaných hráčov podľa pokynov zodpovedného trénera oblastného výberu Jozefa Dolinského  Pokyny budú zverejnené na webe: https://www.obfzzv.sk a telefonicky rodičom a Vašim trénerom.

Uvoľnením dieťaťa na zraz rodičia (zodpovední zástupcovia) berú na vedomie, že zodpovedajú za zdravotný stav dieťaťa v čase konania zrazu a sú si vedomí skutočnosti, že ObFZ Zvolen nepreberá zodpovednosť za prípadné úrazy a iné ujmy, ktoré sa vyskytnú bez priameho zavinenia organizátora podujatia.


     Juraj Pilát                                     Jozef Hrdlička                                  Vladimír Remeselník

 predseda ObFZ Zvolen          sekretár ObFZ Zvolen                      predseda KM  ObFZ Zvolen


Priložené fotografie

HORE