E-mail: obfzzv@obfzzv.sk | Tel./Fax: 045 53 26 113 Mobil: 0902 923 011

Aktualizované usmernenie SFZ k 5.11.2020

Výkonný výbor Oblastného futbalového zväzu Zvolen, rešpektujúc prijaté protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež)  riadené ObFZ Zvolen.

Upozorňujeme, že uvedené nariadenia platia od 13.10.2020 do odvolania. Odkladajú sa všetky stretnutia na neurčito z dôvodu, že od tohto termínu platí zákaz zhromažďovania sa viac ako 6 osôb.Týmto opatrením je dotknutý aj tréningový proces

Vzhľadom na prijaté protipandemické opatrenia centrálnych orgánov SR s okamžitou platnosťou  prerušujeme do odvolania všetky majstrovské súťaže (dospelí, mládež) v riadení ObFZ.

Upozorňujeme, že uvedené nariadenia platia od 13.10.2020 do odvolania  sa odkladajú všetky stretnutia na neurčito z dôvodu, že od tohto termínu platí zákaz zhromažďovania sa, viac ako 6 osôb.

Týmto opatrením je dotknutý aj tréningový proces, ktorý sa musí riadiť aktualizovaným  Usmernením SFZ  k vyhláške Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok a hromadných podujatí č. 12/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 v spojení s vyhláškou  Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 11/2020 uverejnenej vo Vestníku vlády SR dňa 29.10.2020 a v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 693/2020 z 28.10.2020 vydané dňa 4.11.2020

V plnom znení je Usmernenie zo dňa 05.11.2020 k dispozícii na https://www.futbalsfz.sk/usmernenie-sfz-k-opatreniu-uradu-verejneho-zdravotnictva-sra tu na web stránke ObFZ.

HORE