Pozvánka na Konferenciu ObFZ Zvolen - 03.11.2017
Úvodná stránka
KONFERENCIA ObFZ
Vedenie ObFZ....
Podklady pre skusky HU a US
ISSF - info....
Spravodaje ObFZ 2017/2018....
Delegačné listy 2017/2018....
Rozhodcovia a delegáti 2017/2018
Rozpis suťaží 2017/2018
Tabuľky ....
Tlačivá
Rozhodcovia a delegáti....
Trénersko-metodická komisia....
Spravodaje ObFZ 2016/2017....
Spravodaje ObFZ 2015/2016....
Delegačné listy 2016/2017....
Rozpis suťaží 2016/2017....
Fotogaléria....
VIZUALIZACIA štadiona ZV
Diskusné fórum
Mapa sídla ObFZ

Dátum pridania: 11.10.2017        Počet zobrazení: 89          Tlačiť článok

Pozvánka na Konferenciu ObFZ Zvolen - 03.11.2017

02.11.2017

POZVÁNKA 

na  Konferencia ObFZ Zvolen ,

ktorá sa uskutoční dňa 03.11.2017 o  16,00 hod.

 v Teniscentre Zvolen.

 

 

 PROGRAM:

1.    Otvorenie  v zmysle Stanov ObFZ § 11 , čl.2 a čl.3

2. Schválenie pracovného predsedníctva, skrutátorov, Rokovacieho poriadku, Volebného poriadku

3.    Voľba Mandátovej komisie, Návrhovej komisie,Volebnej komisie, voľba skrutátorov

4.    Správa Mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti Konferencie

5.    Schválenie programu Konferencie ObFZ Zvolen

6.    Správa o činnosti ObFZ a VV ObFZ Zvolen od poslednej Konferencie , konanej dňa 24.02.2017

7.    Správa o hospodárení ObFZ za rok 2017 -predbežná

8.    Správa Revíznej komisie o  vykonaných revíziách za rok 2017

9.  Voľby predsedu, členov VV, členov RK, delegátov na Konferenciu SsFZ, delegátov na Konferenciu SFZ

10.  Návrh rozpočtu ObFZ na rok 2018

11.  Diskusia

12.  Návrh uznesenia z Konferencie ObFZ a jeho schválenie

13.  Záver Konferencie ObFZ

  

            Účasť jedného zástupcu klubu nutná.

 

 Vo Zvolene dňa 02.10.2017                         Ing. Juraj Pilát

                                                            predseda ObFZ Zvolen v.r.

 


Súvisiace odkazy: , ,